Ajatukseni Keiteleelle

Tässä kuntavaaliohjelmani ensimmäisessä versiossa kerron ajatuksistani Keiteleelle.

BLOGI

4/18/2020

Alkusanat

Kiinnostuin henkilökohtaisesti politiikasta yläasteella, sillä yhteiskuntaoppi oli yksi lempiaineistani. Koulusta sain ensimmäiset tiedonjyväni siitä, mitä kunnanvaltuustoissa oikeasti tehdään ja mistä siellä päätetään.

Vihreä liitto on ollut poliittinen kotini keväästä 2019. Toimintaan lähteminen oli hurjan jännittävää ja uutta; ihmisille juttelemista toreilla ja eurovaaliesitteiden jakamista. Pääsin sitten äkkiä puolueen paikallisiin luottamustehtäviin mukaan, ja nälkä kasvoi syödessä. Jos pystyn tähän seitsentoistavuotiaana, niin pystyn sitten mihin vaan! Onkohan Keiteleellä vihreää toimintaa?

No ei ole! Tähän on tultava muutos!

Näin ajattelin, ja ajattelen vieläkin. Keiteleellä ei ole koskaan ollut vihreää kuntavaaliehdokasta. Se muuttuu kuitenkin nyt, sillä tahdon olla tekemässä muutosta kuntapolitiikkaan päättäväisyydellä ja tuoreella ajattelulla.

Vaaliohjelmani kertoo juuri sinulle, mihin suuntaan tahdon olla Keitelettä viemässä. Liity muutokseen – Kaikki kyytiin!

Teemani

Keiteleläisille...

kuntalaisille ja nuorille laajempia mahdollisuuksia olla mukana paikallispäättämisessä. Kaikkien osallisuus ja kuunteleminen ovat avaimia onnistuneeseen päätöksentekoon.

Demokratialle...

palvelus: Keskustan valta-aseman aika on ohi. 32 vuotta on jo takana, mutta mitä on edessä? Viedään yhdessä valtuustoon aitoa yhteistyöhenkeä.

Hyvinvoinnille...

panosta esimerkiksi perusopetuksen laadun takaamisella. Kyllä mukavalle ja terveelliselle asuinympäristölle. Ei kunnan vanhuspalveluiden yksityistämiselle tai terveyspalveluiden alasajolle.

Ympäristölle...

taattava kunnioitus. Lisää suojelualueita ja ympäristötaidetta. Kunnan on tehtävä hankinnoissaan ympäristöystävällisiä valintoja. Selvitetään Keiteleen potentiaali vihreän energian tuotantoon.

Tulevaisuudelle...

uusia visioita. Kunnalle hauska PR-suunnitelma? Keiteleestä mökkikunta? Mitäs vielä...

Kymmenen tavoitettani

1. Tuoda Keiteleen kuntapolitiikkaan uusia toimintatapoja ja näkökulmia.

2. Kuunnella kuntalaisia vauvasta vaariin.

3. Lähteä mukaan demokratisoimaan Keiteleenkunnanvaltuuston toimintaa.

4. Oppia aina uutta siitä, miten asioita tehdään, mutta myös reilusti siitä, miten niitä voisi tehdä toisin.

5. Olla rehellinen ja näkyvä kuntapäättäjä, johon voi ottaa yhteyttä, vaikka keskellä yötä.

6. Osallistua tuleviin taloustalkoisiin, joissa määritellään Keiteleen tulevaisuus ja menestymisen mahdollisuudet.

7. Edistää ratkaisukeskeistä keskusteluilmapiiriä, jossa kaikki näkemykset otetaan huomioon ja kuntalaisetkin kokevat tulleensa kuulluiksi.

8. Varmistaa, että yhteinen ympäristö on hyvinvoiva ja mukava, esimerkiksi ympäristötaidetta edistämällä.

9. Toteuttaa ilmastotoimia myös Keiteleellä tekemällä viisaita päätöksiä valtuuston toimivallalla.

10. Viedä Keiteleen kunnanvaltuustoon ensimmäinen vihreä valtuutettu!

Lopuksi

Muutoksia tehdään vain, jos niille on tekijöitä!

Kuntapolitiikka Keiteleellä on ollut liian pitkään samojen vanhojen naamojen sanelemaa. Keskusta määrää ja muut jäävät nuolemaan näppejään. Politiikka on tunkkaista.

Tästä on Keitele-henki kaukana.

Luodaan yhdessä uusia keinoja tehdä kuntapolitiikkaa. Lähetetään esimerkiksi valtuustokokoukset suorana kunnan nettisivuilla, edistetään suoraa demokratiaa ja luodaan rohkeasti keskustelua uusista ideoista.

Meillä on Keiteleellä paljon erilaisia ihmisiä, ja heillä paljon erilaisia tarpeita. Varmistetaan todella se, että kaikkien tarpeet otetaan rehellisesti huomioon päätöksenteossa.

Kun kantavina teemoina ovat kuntalaisten osallistaminen, demokratian kunnianpalautus, hyvinvoinnista ja ympäristöstä huolehtiminen sekä tulevaisuusoptimismi, on hyvä lähteä rakentamaan tietä kohti vihreämpää Keitelettä.

Lauri Kaunisaho

Ylä-Savon Vihreiden sihteeri, kuntavaaliehdokas

Keitele