Erittäin uhanalainen, erittäin kunnioitettava

Mielipidekirjoitus uhanalaisen luontotyypin huomioimisesta kaavaprosessissa. Julkaistu Pielavesi-Keiteleessä 3.11.2021.

MIELIPIDEKIRJOITUKSETJULKAISTU LEHDESSÄ

11/3/2021

Pielavesi-Keiteleessä (27.10.) uutisoitiin äsken Keiteleellä käynnistyneestä kaavahankkeesta.

Kyse on taajaman osayleiskaavan laajentamisesta, joka mahdollistaisi teollisuuden lisärakentamisen ja Teollisuustien korvaavan kokoojatien perustamisen. Projekti on yleiskuvassa kannatettava. Keiteleen korkea-asteisen puujalostusteollisuuden tukeminen on iso elinvoimakysymys. Eräs pieni, 0,12 hehtaarin kokoinen yksityiskohta silmääni kuitenkin pisti.

FCG:n laatimassa kaavaselostusluonnoksessa kerrotaan biologi Minna Eskelisen kesäisestä maastokäynnistä, jossa inventoitiin alueen luontoa. Suunnittelualueella sijaitseva Pistotien metsäkortekorpi luokitellaan erittäin uhanalaiseksi luontokohteeksi – Nuo korvet ovat harvinaisia koko maassa.

Kirkonkylän liepeillä, mikä helmi! Veikkaanpa, että taajamien laidoilta löytyvät metsäkortekorvet lasketaan kahden käden sormin. Siksi huolestuin, kun selostuksen lopussa mainittiin: ”Alue sijoittuu uuden kokoojatien viereen ja on todennäköistä, että tiealueen ojituksen johdosta alue tulee kuivahtamaan lisää ja sen luonne muuttuu.”

Selvityksessä todetaan toki myös, että ”luontoarvojen tarkempi huomioiminen tulee suunnitella asemakaavavaiheessa.” Tätä on mielestäni kunnioitettava tiukasti jatkossa. Uusi tie ja pohjoisen alueen käyttö tulee suunnitella monitahoisella yhteistyöllä niin, ettei arvokas luonto turmellu. Alustava kaavailu vaatii pientä viilailua.

Pistotien metsäkortekorpi on arvokkaampi ehjänä – Sekä luonnon monimuotoisuudelle, että meille. Ehkä alueesta voisi varovasti kehitellä jotain Puupolun satelliittirastia, jolla voisi esitellä tätä harvinaista kohdetta sekä suojelun merkitystä metsäluonnolle!

Lauri Kaunisaho

kunnanvaltuutettu, valtuuston II vpj. (vihr.)

Keitele