Ilmastohätätilan julistaminen: Aloite ja avoin kirje Keiteleen päättäjille

Tämän postauksen alusta löydät avoimen kirjeeni Keiteleen kuntapäättäjille, jonka toimitin kuntalaisaloitteeni yhteydessä. Aloitteen allekirjoittajiin lukeutui mm. Keiteleen nuorisovaltuusto.

BLOGI

8/26/2020

Arvoisa kunnanjohtaja ja arvoisat kunnanvaltuutetut,

toimitan tämän kirjeen yhteydessä kuntalaisaloitteen ilmastohätätilan julistamiseksi.

Koin tarpeelliseksi avata aloitteeni taustoja myös näin vapaamuotoisesti, sillä ymmärrän, että aloitteeni saattaa tuntua Teistä äkillisesti kummalliselta, kenties jopa ylimitoitetulta.

Tahdon kuitenkin vakuuttaa Teille, että asiani on perusteellisen harkintanne arvoinen. Nuorena koen valtavaa epävarmuutta alati arvaamattomampaa tulevaisuuttamme kohtaan. Ilmastonmuutos on vakava uhka koko planeetallemme, sillä se heijastuu heikkenevän luonnon monimuotoisuuden kautta lopulta kaikkeen elämään.

Ilmastonmuutos ei nimittäin tunne rajoja. Keiteleenkin hiilipäästöt kantautuvat jaettuun ilmakehäämme, ja kriisin kiihtyminen vain jatkuu. Hiilipositiivinen kunta ei voi moraalisesti oikeuttaa toimettomuuttaan. Vaikka Keitele onkin pieni paikkakunta, voimme esimerkkimme voimalla saada aikaan kokoammekin mahtavamman vaikutuksen.

Päättäjille on annettu valtaa käytettäväksi. Kunnat voivat totisesti vaikuttaa ilmastopäästöihinsä – Helppojakin keinoja on löydettävissä, mutta niiden tavoittaminen edellyttää aktiivista etsimistä. Tätä varten päättäjän on oltava rohkea ja määrätietoinen, mutta se ei ole helppoa, jos on aina aloitettava puhtaalta pöydältä.

Ympäri maailmaa onkin sadoissa kylissä ja kaupungeissa julistettu ilmastohätätiloja. Suomessakin näitä aloitteita on tehty, mutta ne ovat rajautuneet lähinnä isompiin kaupunkeihin. Mehän voisimme nyt toimia suunnannäyttäjinä muillekin maaseutukunnille!

Julkilausuma ei tosiaan maksa mitään, eikä vie keneltäkään mitään pois. Keskeisintä on sisäistää sen tarkoitus: Julkilausuma kattaa pöydän jatkokeskusteluja varten, lähettäen samalla vahvan signaalin siitä, että Te päättäjät otatte ilmastokriisin tosissanne ja lupaatte puuttua siihen vahvalla kädellä Teille annetun toimivallan puitteissa.

Sen Te olette nuorille velkaa.

Käyttäkää valtaanne viisaasti ja olkaa rohkeita.

KUNTALAISALOITE

Ilmastohätätilan julistamiseksi

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Keiteleen kunnanvaltuusto antaa julkilausuman ilmastohätätilan julistamiseksi. Kunnanvaltuuston on julkilausumassaan tunnustettava ilmastonmuutos vakavaksi uhaksi sekä ilmaistava tahtonsa vaikuttaviin ilmastotoimiin.

Perustelut

Jo sadat kaupungit ja hallintoyksiköt ovat julistaneet ilmastohätätilan eri puolilla maailmaa. Kun nuoremmat sukupolvet katsovat päättäjiin ilmastotekojen toivossa, osoittaa ilmastohätätilan julistaminen näille nuorille, että heidän huolensa on tullut kuulluksi, ja että seuraavaksi ryhdytään tuumasta toimeen.

Kuten ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on monesti todennut, ilmastonmuutosta on vaikea ratkaista, mikäli siihen ei suhtauduta kriisinä. Ilmastohätätilan julistaminen kiinnittää ongelmaan arvoistansa huomiota.

Aiheen tulisi olla meidänkin kunnassamme esillä, sillä Keitelekään ei ole ilmastonmuutoksen vaikutuksille immuuni. Lisäksi kuntamme on vahvasti päästöpuolella: Kuntamme hiilitaseeksi paljastui hiljattain Pohjois-Savon ELY-keskuksen selvityksessä hurjat +44,5 kilotonnia hiilidioksidia vuodessa, eli hiilineutraalius on kunnassamme vasta haavetta.

Ilmastohätätilan julistaminen olisi luonteeltaan symbolinen ele kunnanvaltuuston nimissä, mutta sen arvo lepääkin pintaa syvemmällä: Julkilausuma toimisi pohjana tavoitteelliselle ilmastokeskustelulle kautta kuntaorganisaation. Keskustelu on tarpeellista, sillä Keiteleen kuntastrategiakin vanhenee ensi vuonna.

Harmiksemme kuluvan valtuustokauden strategiassa ei mainittu ilmastonmuutosta sanallakaan, eikä kunnan nettisivuiltakaan löydy ilmastoteoista mainintoja. Vaikuttaa vahvasti siltä, ettei ilmiötä ole havaittu kovinkaan tärkeäksi.

Kunnassamme on viimeinkin herättävä ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan ja osallistuttava aktiivisesti ilmastotalkoisiin. Tähän kunnanvaltuustollakin on ehdoton moraalinen velvoite. Ilmastohätätilan julistaminen osoittaisi päättäjiemme tunnustavan, että asia on vakava, ja että ilmastotoimia kohti on otettava askelia välittömästi.

Lauri Kaunisaho

Keitele