Huomenna Keitele on vihreä - Laten kuntavaaliohjelma 2021

Tässä kuntavaaliohjelmani lopullisessa versiossa kerron ajatuksistani Keiteleelle.

BLOGI

2/8/20214 min read

Alkusanat

On aurinkoinen iltapäivä, huhtikuussa 2019.

Eduskuntavaalien tuloslähetys alkaa pian, ja sähköpostiin kilahtaa viesti. ”Sinut on hyväksytty Ylä-Savon Vihreiden jäseneksi!”

Siitä se kaikki sitten lähti. Puoluetoiminta vain imaisi mukaansa: Esitteiden jakoa, koulutuksia, yhdistyksen ja piirinkin luottamushommia…Paljon on vajaassa parissa vuodessa tullut kyllä tehtyä.

Tuona vaali-iltana huomasin kuitenkin yhden ikävän asian: Keiteleellä Vihreiden viiden prosentin pohjakannatus kytee ilman kuntatason vihreitä vaikuttajia. Työnsarkaa siis löytyi, ja päättäväisenä tartuinkin toimeen.

Rupesin valmistautumaan kuntavaaleihin. Kampanjani kannalta se keskeisin päämäärä on tietenkin ollut, että saamme Keiteleen kunnanvaltuustoon historian ensimmäisen vihreän valtuutetun, mutta toinenkin taustamotivaattori löytyy: Olen pyrkinyt rakentamaan kaikkien aikojen keiteleläistä kuntavaalikampanjaa –Läpinäkyvää, kattavaa ja ennen vaalejakin vaikuttavaa.

Mitä ikinä vaali-iltana tapahtuukin, niin viime huhtikuussa käynnistämäni kampanja on joka tapauksessa ollut lyhyen elämäni hienoimpia projekteja, ja saamastani vastaanotosta olen ollut joka päivä sydämellisen kiitollinen.

Nyt kuitenkin mennään vielä täyttä höyryä kohti vaaleja, joten tervetuloa lukemaan siitä, miksi juuri minut kannattaa todella äänestää päättäjäksi sinne Keiteleen kunnanvaltuustoon!

Pääteemani

Kuntavaaliohjelmani on ensisijaisesti uudistusohjelma.

Siksi en aio julistaa mitään iänikuisia itsestäänselvyyksiä koulutuksen ja terveyspalveluiden järjestämisestä – Nämä ovat kunnalle lakisääteisiä tehtäviä ja niistä huolehditaan, oli valtuusto minkävärinen tahansa.

Keskitynkin seikkoihin, joissa on oikeasti runsaasti korjaamisen varaa. Ne tiivistyvät kolmeen pääteemaan.

YHTEISTYÖ

Valtuuston vanhat pamput tykkäävät puhua yhteistyöstä.

Mitä yhteistyötä se sellainen on, jossa yksi ryhmä pitää jöötä 32 pitkän vuoden ajan? Jos keskustalainen politiikka olisi saanut Keiteleemme kukoistamaan, tietäisimme siitä. Rohkeasti uudistavaa kuntapolitiikkaa ei ole siis tehty.

Sitä varten tarvitaan uudenlaista yhteistyötä. Äänestä siis vaihtoehtoa yksipuoluejärjestelmälle.

YMMÄRRYS

Päätöksiä tehdään paljon, mutta minkälaisin perustein?

Kunnan ja erityisesti sen päättäjien toiminnasta ei saa meillä riittävästi tietoa. Avoin ja ymmärrettävä päätöksentekoprosessi on demokratian kulmakiviä ja edistää kaikkien osallisuutta.Miksi tämä on jätetty taka-alalle? Mehänpystymme parempaan.

Avoimuus luo kaikille parempaa ymmärrystä. Se taas luo sitä rohkeutta osallistua.

YMPÄRISTÖ

Kuntamme ympäristöpolitiikka on aivan retuperällä.

Meillä on kuntastrategia, joka ei mainitse esim. ilmastoa sanallakaan. Meillä on päättäjiä, jotka myyvät arvokkaita luontoalueita pois polkuhintaan. Ympäristö- ja ilmastopolitiikassa on tehtävä täyskäännös.

Ihminen on osa luontoa, ei sen herra. Tätä soisi kuntatasollakin kunnioittaa.

Vihreä Keitele käytännössä

Vihreä Keitele on uudistusmielinen kunta, ja minä olen konkretian mies.

Liian pitkään kuntamme johtoon on noustu tyhjillä puheilla, unohtuvilla lupauksilla sekä kuluneilla vaaliteemoilla. Olisi kiva, jos ehdokkaat kertoisivat äänestäjille, millaisia asioita he siellä valtuustossa ihan oikeasti ajaisivat, sen iänikuisen liiba-laaban sijasta!

Minun kuntavaaliohjelmani esittelee perusteemojeni lisäksi myös niitä asioita, joista tekisin mielelläni vaikkapa valtuustoaloitteita. Sinä ansaitset tietää, mitä minä valtuutettuna ajaisin – Siksi kasasinkin ajatukseni yhteen.

Osion ensimmäinen sivu painottuu päätöksenteon kehittämiseen, toinen ympäristöön, kolmas viihtyvyyteen ja neljäs viihtyvyyden lisäksi myös terveyspolitiikkaan.

Oletko valmiina vihreälle Keiteleelle?

Kymmenen tavoitettani

Mikäli tulen valituksi, lupaan...

1.Tuoda Keiteleen kuntapolitiikkaan uusia toimintatapoja ja näkökulmia.

2.Kuunnella kuntalaisia vauvasta vaariin.

3.Taistella avoimemman, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman päätöksenteon puolesta.

4.Oppia aina uutta siitä, miten asioita tehdään, mutta myös reilusti siitä, miten niitä voisi tehdä toisin.

5.Olla rehellinen ja näkyvä kuntapäättäjä, johon voi ottaa yhteyttä, vaikka keskellä yötä.

6.Osallistua kuntatalouden turvaamistalkoisiin aloitteilla, jotka lisäävät kunnan elinvoimaa ja houkuttelevuutta.

7.Edistää ratkaisukeskeistä keskusteluilmapiiriä, jossa kaikki näkemykset otetaan huomioon ja kuntalaisetkin kokevat tulleensa kuulluiksi.

8.Varmistaa, että yhteinen ympäristömme on puhdas ja hyvinvoiva.

9. Edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

10.Tehdä jokaisessa valtuuston kokouksessa ainakin yhden uuden aloitteen, ja näin rakentaa parempaa Keitelettä kuntamme historian ensimmäisenä vihreänä valtuutettuna.

Lopuksi

Kuntavaaleissa on kyse sinunkin lähipalveluistasi.

Palvelut, nehän rakentuvat aina yhteisöjen ympärille, ja yhteisöt taas elävät aina osana lähiympäristöään. Olisi hienoa, jos kaikilla kuntalaisilla – Siis koko sillä yhteisöllä, olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa niihin asioihin, joista siellä valtuustossa, lautakunnissa ja muissa pöydissä oikeasti päätetään. Nyt päätöksenteko on läpinäkymätöntä ja epädemokraattista.

Mitä Keitele-henkeä se semmoinen on, jos 50 prosenttia päättää 100 prosentin puolesta?

Keskustalaisen enemmistöhallinnon menestys on kyllä nähty. Hajuton ja näkymätön kuntapolitiikka on tullut totisesti tiensä päähän. Kun katsomme tulevaisuuteen, tarvitsemme parempaa valtuutetuiltamme. Muuttotappio ja ilmastokriisi ovat vain kaksi esimerkkiä sellaisista asioista, joita ei ratkaista niillä ympäripyöreillä höpöttelyillä, vaan ihan oikeilla aloitteilla.

Yhteistyö, ymmärrys ja ympäristö.

Näistä kampanjateemoista voin ammentaa Keiteleelle paljonkin kehitysideoita. Kehitettävää kyllä löytyy, mutta ne rohkeat aloitteentekijät tuntuvat vain puuttuvan.

Latesta löydät kyllä sellaisen.

Kuntavaalit huipentuvat sunnuntaina 18.4.2021.

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.

Lauri Kaunisaho

opiskelija, kuntavaaliehdokas

Keitele